ภาษา: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Macrobrachium occidentale: Length-Weight Parameters
Length-weight (a vs b) graph
   [n=1] Median Record   No. 1
a = 0.2834 cm CL   
b = 3.1200    
b ประเทศ ถิ่นที่อยู่
a b Doubtful? เพศ ความยาว (cm) ชนิดของความยาว No. ประเทศ: ถิ่นที่อยู่:
0.2834 3.120 No  unsexed 0.7 - 4.1 CL  717  Costa Rica Pacific slope of Costa Rica/2006-2008 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top