Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Macrobrachium occidentale: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=1] Median Record   No. 1
a = 0.2834 cm CL   
b = 3.1200    
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.2834 3.120 No  unsexed 0.7 - 4.1 CL  717  Costa Rica Pacific slope of Costa Rica/2006-2008 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top