Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Plesionika gigliolii: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=3] Median Record   No. 2
a = 0.9242 cm CL   
b = 2.8439   Ref. 80197
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.9809 2.601 No  female 0.8 - 1.9 CL  140  Spain Catalan Sea/1992-1993 
0.9242 2.844 No  mixed 0.5 - 1.9 CL  285  Spain Catalan Sea/1992-1993 
1.1682 2.925 No  male 0.7 - 1.6 CL  144  Spain Catalan Sea/1992-1993 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15