Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Littorina littorea: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=7] Median Record   No. 4
a = 0.0121 cm ShH   
b = 3.5940   Ref. 85301
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.0131 3.058 Yes  unsexed     ShH  22  UK Scotland Ythan estuary/1974 
0.1082 3.080 No  unsexed 0.8 - 1.9 ShL  45  USA Narragansett Bay, Rhode Island/2002 
0.0133 3.422 Yes  unsexed     ShH  16  UK Scotland Ythan estuary/1974 
0.0121 3.594 Yes  unsexed     ShH  26  UK Scotland Ythan estuary/1973 
0.0123 3.609 Yes  unsexed     ShH  23  UK Scotland Ythan estuary/1974 
0.0120 3.879 Yes  unsexed     ShH  25  UK Scotland Ythan estuary/1974 
0.0077 4.333 Yes  unsexed     ShH  17  UK Scotland Ythan estuary/1974 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15